Case Study

– Håndtering af målgruppens forbehold


 

Gennem årene har vi arbejdet med mange forskellige offentlige styrelser og institutter. Og deres kommunikationsbehov involverer som regel at få en stor gruppe ansatte (ofte nationalt) til at ændre deres arbejdsgange og rutiner.

I de fleste tilfælde, er det et spørgsmål om at håndtere de ansattes forbehold og bekymringer. Det er altid en prioritet, når vi producerer en film, men særligt når målgruppen arbejder individuelt i jobs, der kræver et stort personligt engagement..

Motivation er et spørgsmål om at få dit budskab til at skabe genklang i din målgruppe. De skal tage din historie til sig, som var det deres egen – det vil motivere dem til at agere anderledes.

 

University College Capital

I et projekt, producerede vi to film for en stor dansk professionshøjskole rettet mod skolelærer og pædagoger. For at påvirke en adfærdsændring i en sådan målgruppe, er det nødvendigt, at fokusere på alle de fordele der er ved at ændre til en ny rutine. Og derudover er det vigtigt, at benytte en respektfuld tone og anerkendende det gode arbejde, der allerede bliver gjort.

I dette tilfælde var hovedformålet, at forbedre forholdende for børn af nyankomne (flygtninge) forældre i folkeskolen og dagtilbuddene. Gentagne studier og statistik viste, at børnenes trivsel, udvikling og læring var udsat uden et godt forældresamarbejde og inddragelse.

Det nye nationale initiativ skulle forbedre kommunikation og samarbejde med nyankomne forælder. Budskabet til lærere og pædagoger var at involvere forældre i aktiviteter, der kunne bringe dem ind i forældrefællesskabet og give dem praktisk erfaring og viden om deres børns hverdag.

I det første møde med kunden blev vi enige om at skabe én overordnet struktur, som kunne bruges til begge film. Og derfra udvikle to forskellige fortællinger (og to forskellige film) – en til hver målgruppe. Årsagen til denne fremgangsmåde var at arbejde så effektivt som muligt og bruge meget af  det samme materiale i begge film – for at spare kunden tid og penge.

Begge film starter med at etablere de udfordringer, som de professionelle står overfor, når de møder nyankomne forældre i deres daglige rutiner. Derefter, præsenteres nøglebegreberne fra teorien bag den nye fremgangsmåde. Hvorefter teorien bliver vist i praksis gennem en række eksempler.

Ideen bag denne opbygningen af filmene var at understrege, at praktiske aktiviteter er afgørende for at opbygge gode relationer til forældrene. Gennem aktiviteterne kan forældrene bevæge sig ind i forældrefællesskabet og få indsigt i deres børns trivsel, udvikling og læring. Det åbner døren for en større forældreinddragelse i det arbejde, der foregår på skolen og i dagtilbuddet.

I sidste ende, er formålet at skabe grundlaget for gode samtaler om børnene mellem forældre og lærere. Og til at stimulere de samtaler introduceres “Barnets bog” – en log bog hvor alle kan læse og skrive om barnets daglige aktiviteter, udfordringer og succesoplevelser.

Med bogen i hånden, har lærere og pædagoger nu et fokus for deres samtaler med forældrene. Det er nemt at følge barnets udvikling og tale om hvordan og hvor barnet har brug for støtte derhjemme.

For at synliggøre fordelene ved barnets bog, så viser begge film hvordan den kan bruges til at bygge bro mellem forældre og professionelle. På den måde taler vi direkte til de forbehold, der måtte være hos målgruppen: “Hvad får jeg ud af det? Hvorfor skulle jeg ændre mine rutiner?”

Ved at vise fordele og gevinster af en specifik adfærd, og ved at præsentere konkrete metoder til at opnå gode resultater, så vil de fleste mennesker helt automatisk tage den nye tankegang til sig, som var den deres egen.

Ideen er, at målgruppen ikke skal føle, at de bliver nødt til at genoverveje alle deres rutiner og foretage kæmpestore forandringer. De skal derimod føle, at det giver mening for dem, at korrigere deres adfærd en lille smule. De skal gøre det fordi de har lyst til det – og fordi de kan se, at det vil gøre en forskel for børnene og for dem selv.

Besøg UCC og se hvordan materiale fra filmene også bliver brugt til at illustrere deres landingpage HER

Eller se filmene herunder

Det Didaktiske forældresamarbejde i dagtilbuddet

Det Didaktiske forældresamarbejde i skolen