Case study

– Akvarel format


 

Vores kunder kommer i alle former og størrelser. Vi arbejder med store internationale virksomheder, som skal lancere deres nye strategi, og vi arbejder med små uafhængige organisationer, der skal nå ud til en meget specifik målgruppe. Vi arbejder med ministerier og offentlige instanser – og vi arbejder med NGO’er.

Dansk Flygtningehjælp (DRC)

Vi har blandt andet produceret film for DRC – den uafhængige danske non-profit hjælpeorganisation. Deres arbejde fokuserer på at hjælpe flygtninge og internt fordrevne mennesker i konfliktområder over hele verden. De kontaktede os, fordi de havde brug for en række film, som introducerede deres organisations Code of Conduct: Hvilken adfærd der forventes af ansatte og frivillige, og hvilken adfærd der er forbudt og kan ende med en fyring og en politianmeldelse.

Derudover ville de også vise hvordan man indsender en rapport om en overtrædelse, så ingen i organisationen skulle være i tvivl om hvad man gør, hvis man er vidne til en adfærd der strider mod Code of Conduct.

De fleste af de film vi producerer henvender sig til en særlig målgruppe – en specifik type med klart definerede forbehold og interesser. Men i dette tilfælde var der tale om en meget bredere og mere nuanceret målgruppe: Mennesker fra hele verden med vidt forskellige sociale og kulturelle baggrunde. En blanding af ansatte og frivillige, af folk der arbejder på kontor og i felten.

Og emnet gav grobund for lignende udfordringer. Hovedformålet med filmene var at motivere ansatte og frivillige til at opføre sig ansvarligt samt rapportere ureglementeret adfærd. Men hvordan kan man vise en række amoralske handlinger, uden på den måde at fremmedgøre målgruppen – uden at fremstille alle dem man prøver at nå ud til som kriminelle?

En udfordring der krævede det rette format. Et format, der balancerer alvoren i budskabet med en respektfuld tone og samtidig appellerer til en bred målgruppe.

Vi besluttede at producere filmene i vores akvarel format (water-colour format). I dette format bruger vi fotografier til at fange det autentiske og følelsesmæssige øjeblik i en konkret situation. Efter de helt rigtige fotos var udvalgt, blev de redigeret individuelt. Og ved hjælp af filtre og effekter, opnås et malet udtryk, som slørrer etnicitet, nationalitet og identitet.

Det endelige resultat er en generel visualisering af en konkret situation. Og med den rigtige balance mellem realisme og abstraktion opnår man en stærk effekt, som gør det muligt for målgruppen at se sig selv i fortællingen, uafhængigt af etnicitet og kulturel baggrund. Derudover gør formatet det også muligt, at vise meget alvorlige og stærke billeder uden risko for at skræmme målgruppen væk.

Vi arrangerede akvarellerne i en narrativ, og benyttede det virtuelle kameras bevægelse, fades og zoom til at skabe en dynamisk udvikling i filmene. På den måde kunne vi bruge flere billeder på en gang eller stoppe op ved et enkelt billede, hvis vi havde brug for det ift. fortællingen.

Den første film forklarer hvad DRC’s Code of Conduct er, hvem den beskytter og hvorfor den er vigtig at opretholde. Den anden film fokuserer på magtmisbrug og forebyggelse. Og den tredje film præsenterer rapporteringsmekanismen og hvordan man bruger den.

Hvor den første film skulle motivere og inddrage målgruppen og skabe en følelse af stolthed og forpligtigelse, så skulle den anden film have en mere direkte tilgang: Den skulle vise en række forskellige brud på Code of Conduct. For at undgå misforståelser besluttede vi os for at bruge tekst i kombination med akvarellerne, for at understrege alvoren i hver enkel situation og for at fremhæve alle de centrale budskaber.

I den tredje film, om rapporteringsmekanismen, var formålet at vise de forskellige muligheder og procedurer, når man skal rapportere et brud på Code of Conduct: Hvordan skal jeg agere? Hvem skal jeg kontakte? Og hvad sker der bagefter? Det krævede en mere systematisk skridt-for-skridt tilgang til fortællingen. Så vi besluttede at lade det virtuelle kameras bevægelse følge et diagram (eller et forklaringstræ) mens det blev tegnet op, og benytte billeder og tekst, der understøttede speaken.

Tre forskellige vinkler til tre forskellige formål –  men alle eksekveret i det samme visuelle format for at fastholde et sammenhængende udtryk. Filmene blev produceret på engelsk, men efterfølgende versioneret til både fransk og arabisk.

 

Introduction to Code of Conduct

Misuse and Prevention Measures

The Reporting Mechanism