Følelsesdrevet storytelling


 

Film er et stærkt medie, når du skal kommunikere fakta, så det fremstår enkelt og letforståeligt. Og Det skyldes hovedsageligt en ting: historiefortælling – eller storytelling.

Storytelling præsenterer information gennem metaforer og billeder, som tager målgruppen med på en rejse. Den rejse giver dem en oplevelse af indholdet, der hjælper dem til at forstå budskaberne bedre og indse hvorfor de skal agerer anderledes i fremtiden.

Og her kan følelsesdrevet storytelling spille en vigtig rolle.

De fleste informationsfilm spiller overhovedet ikke på følelser. Og det kan være en god ting. Fordi nogle gange kan følelser komme i vejen for kerne budskabet og skabe mere forvirring end gavn.

Men andre gange kan følelser gøre en stor forskel. De kan hjælpe fortællingen på vej og skabe et solidt fundament og en langsigtet effekt på målgruppen.

Vi anbefaler følelsesdrevet storytelling, når emnet kræver det. Det er ikke et format man bør anvende, medmindre der er god grund til det. I sidste ende, kan man ende med at skubbe målgruppen fra sig, hvis man ikke er forsigtig. Men i andre tilfælde kan det være det eneste rigtige valg – og passe perfekt til det budskab man har.

Det kunne for eksempel være tilfældet, når man arbejder med et følsomt emne, hvor det er nødvendigt at maksimere målgruppens sympati for at opnå de effekter man sigter efter.

Tænk på følelsesdrevet storytelling som et alternativ til det traditionelle pædagogiske narrativ. Det er et andet format, som anvender et andet sæt virkemidler – men med samme formål: at få budskabet igennem klart og tydeligt.

Men for at lykkes med følelsesdrevet storytelling, er det vigtigt, at man leverer sit budskab med respekt.

Et øjebliks stilhed efter et vigtigt udsagn, en tryg fortæller og rolige kamerabevægelser kan skabe den helt rigtige stemning, sætte gang i følelserne og bringe målgruppen helt ind til fortællingens kerne.

Ligesom filmen vi lavede for Region Sjælland. De ville italesætte behovet for koordination i behandlingen af mennesker, der både er i psykisk behandling og misbrugsbehandling. For at opnå den størst mulige gennemslagskraft i målgruppen – medarbejdere i sundhedsvæsnet og misbrugskonsulenter – skabte vi et format og en narrativ, der satte empati i højsæde og fokuserede på den menneskelige aspekt.

Vi præsenterede en vej frem – en måde at håndtere udfordringerne, men med følelserne forrest i fortællingen. Resultatet er en film der bevæger og motiverer – en film der først og fremmest taler fra hjertet. Og det er lige præcis hvad følelsesdrevet storytelling kan!